VDC akreditacija

 

Nuo 2021 m. keičiamas Vaikų dienos centrų finansavimo modelis.

 

Savivaldybės turės akredituoti jų teritorijoje teikiamas socialinės priežiūros paslaugas ir tokios paslaugos galės būti finansuojamos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšomis. Organizacijos, pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą, turės teikti prašymą ir kitus dokumentus savivaldybei ir galės gauti teisę šias paslaugas teikti 3 metų laikotarpiui su galimybe. Pasibaigus šiam terminui, įstaigos iš naujo kreipiasi į savivaldybę Tvarkos apraše nustatyta tvarka dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo.

 

AKTUALU. Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos APRAŠAS.

 

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. A1-1285 įsakymas "Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-1232 „Dėl savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo".

 

Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka.

 

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

 

Akreditavimo tvarkos aprašas

 

Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą

 

Socialinių paslaugų katalogo pakeitimas

 

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos

 

Akreditavimo tvarkos pristatymo skaidrės

 

Mokymų vaizdo medžiaga

 

VDC finansavimo schema

 

Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos pakeitimas

 

Savivaldybių patirtys diegiant akreditavimą

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pavesta teikti metodinę pagalbą savivaldybėms dėl socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo, maloniai kviečiame susipažinti su pateiktais dokumentais, konkrečiais klausimais konsultacijas galite gauti telefonu ir el. paštu:

  • Rasa Žemaitė – konsultuoja savivaldybes dėl socialinės priežiūros akreditavimo procedūrų (tel. 8 658 86283, el. p. rasa.zemaite@sppd.lt)
  • Audrius Natkevičius – konsultuoja savivaldybes dėl VDC keliamų reikalavimų taikymo (tel. 8 706 68274, el. p. audrius.natkevicius@sppd.lt)
  • NVO vaikams konfederacija stebės akredituotos socialinės priežiūros teikimą savivaldybėse ir konsultuos socialinių paslaugų įstaigas akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo klausimais. Kreiptis į Eleną Urbonienę (el. p. elena.urboniene11@gmail.com , tel. +370 682 57 357).

Atnaujinimo data: 2021-03-08