PROGRAMOS 04.05 „Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas“ PRIEMONIŲ, ĮGYVENDINAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS, SĄRAŠAS:

  

1. Priemonė„Įgyvendinti valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos priemones“

Atnaujinimo data: 2019-10-31