9. Priemonės „Vykdyti visuomenės švietimo ir tolerancijos ugdymo priemones ir mokyti specialistus“:

 

9.1. priemonė „Rengti darbuotojams, dirbantiems užsieniečių gavusių prieglobstį Lietuvoje integracijos srityje mokymus, švietėjiškus renginius jų integracijos į visuomenę ir lygių galimybių užtikrinimo bei radikalizacijos klausimais“.

Atnaujinimo data: 2018-07-17