03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“

priemonė „Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“

priemonė „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kurie skatintų jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse“

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas 

 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“)

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“) 

 

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“)

 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Kita informacija:

 

Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 2V-77 (1.4) „Dėl rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo)

 

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašas (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 2V-195-(1.4) „Dėl atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

 

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 2V-169(1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso sudėties patvirtinimo“)

 

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2018–2019 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 2V-08 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2018–2019 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“)

 

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 2V-171(1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso sudėties patvirtinimo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 2V-22(1.4)Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų 2019 metais konkurso būdu finansuojamų projektų patvirtinimo“

 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 2V-18(1.4)Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų 2019 metais konkurso būdu finansuojamų projektų patvirtinimo“

 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 2V-152(1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų 2019 metais konkurso būdu finansuojamų projektų patvirtinimo“

                                                  

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 2V-215(1.4) „Dėl „2018 m. gruodžio 14 d. direktoriaus įsakymo Nr. 2V-212(1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2018–2019 metais konkurso būdu 2019 metų I ketvirtį finansuojamų programų patvirtinimo“ keitimo“

 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 2V-32(1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2018–2019 metais konkurso būdu 2019 metų II-IV ketvirtį finansuojamų programų patvirtinimo“

 


ATASKAITOS

 

ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROJEKTAMS FINANSUOJAMIEMS 2019 METAIS:

 

2019 metų __ ketvirčio / metinė veiklų įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. ... ketvirčio / metinė išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. ... ketvirčio detalusis patirtų kasinių išlaidų sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 metų ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2019 m. ______ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ VEIKLOS PROGRAMOMS FINANSUOJAMOMS 2018-2019 METAIS:

 

2019 metų __ ketvirčio / metinė veiklų įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. ... ketvirčio /metinė išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. ... ketvirčio detalusis patirtų kasinių išlaidų sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 metų ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2019 m. ______ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTAMS:

 

2019 metų __ ketvirčio / metinė veiklų įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. ... ketvirčio / metinė išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 m. ... ketvirčio detalusis patirtų kasinių išlaidų sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2019 metų ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2019 m. ______ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Atnaujinimo data: 2019-10-31