03.03 PROGRAMOS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR INTEGRACIJOS PLĖTRA“

 Priemonė „Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“

 

5.1. priemonė „Pervesti lėšas Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondui“;

 

5.2. priemonė „Pervesti lėšas Lietuvos – Ukrainos jaunimo fondui“;

 

5.3. priemonė „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti mobiliojo darbo su jaunimu ir (ar) darbo su jaunimu gatvėje programas, siekiant užtikrinti jaunimo miestuose arba jaunimo, gyvenančio kaimiškose vietovėse, atokiose gyvenvietėse, laisvalaikio užimtumą ir socialinę aprėptį“;

 

5.4. priemonė „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti savanorystę organizuojančias organizacijas, siekiant įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą“;

 

5.5. priemonė „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kurie skatintų jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse“;

 

5.6. priemonė „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas“;

 

5.7. priemonė „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skatinančius inovacijas jaunimo politikos srityje, siekiant kurti naujas jaunimo įtraukimo į pilietinį gyvenimą formas“;

 

5.8. priemonė „Diegiant bendrą jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, užtikrinti jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklo plėtrą ir palaikymą“.

Atnaujinimo data: 2019-10-31