03.03 programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“

priemonės „Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“

priemonė „Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

 

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. A1-132 „Dėl Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

 

Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. A1-609 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“)

 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

 

Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. A1-726 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir Projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“)

 

Naujai įsteigtų vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2017–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. A1-627 „Dėl Naujai įsteigtų vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2017–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir Projektų vertinimo komisijos sudarymo“)

 

Vaikų dienos centrų plėtros projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. A1-467 „Dėl Vaikų dienos centrų plėtros projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo i projektų atrankos komisijos sudarymo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13 d. potvarkis Nr. A3-31 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2018 metais“ (finansavimo skyrimas vaikų dienos centrams, kurių projektai patvirtinti 2016 metais)  

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministerijos kanclerio 2018 m. vasario 20 d. potvarkis Nr. A3-32 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2018 metais“ (finansavimo skyrimas vaikų dienos centrams, kurių projektai patvirtinti 2016 metais) 

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministerijos kanclerio 2018 m. vasario 28 d. potvarkis Nr. A3-40 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2018 metais“ (finansavimo skyrimas vaikų dienos centrams, kurių projektai patvirtinti 2016 metais)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. kovo 6 d. potvarkis Nr. A3-45 „Dėl naujai įsteigtų vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2018 metais“ (finansavimo skyrimas vaikų dienos centrams, kurių projektai patvirtinti 2017 metais)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. lapkričio 7 d. potvarkis Nr. A3-219 „Dėl Lėšų skyrimo projektams, skirtiems vaikų dienos centrų plėtrai, 2018 metais“ (finansavimo skyrimas projektams, kurie skirti vaikų dienos centrų plėtrai ir  patvirtinti 2018 metais)

 

 

ATASKAITOS

 

PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS NUO 2016 METŲ:

 

2018 METŲ KETVIRČIO / METINĖ (GALUTINĖ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO) VEIKLOS ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2018 METŲ KETVIRČIO / METINĖ  IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2018 METŲ KETVIRČIO DETALUSIS PATIRTŲ KASINIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠAS (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2018 METŲ KETVIRČIO BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ, SUVESTINĖ (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO IR PATIRTŲ SĄNAUDŲ 2018 M. _____ MĖN. __ D.  KETVIRTINĖ ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Finansų skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS NUO 2017 METŲ:

 

2018 METŲ ... KETVIRČIO / METINĖ (GALUTINĖ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO) VEIKLOS ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2018 METŲ ... KETVIRČIO / METINĖ  IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2018 METŲ ... KETVIRČIO DETALUSIS PATIRTŲ KASINIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠAS (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2018 METŲ ... KETVIRČIO BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ, SUVESTINĖ (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui i kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO IR PATIRTŲ SĄNAUDŲ 2018 M. _____ MĖN. __ D.  KETVIRTINĖ ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Finansų skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS NUO 2018 METŲ:

 

2018 METŲ IV KETVIRČIO / METINĖ PROJEKTO VEIKLOS ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2018 METŲ IV KETVIRČIO / METINĖ  IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2018 METŲ IV KETVIRČIO DETALUSIS PATIRTŲ KASINIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠAS (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2018 METŲ IV KETVIRČIO BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ, SUVESTINĖ (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui i kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

 

UŽ ATSKIRŲ PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMĄ ATSAKINGŲ SPPD DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Už atskirų projektų administravimą atsakingų SPPD darbuotojų sąrašas

Atnaujinimo data: 2018-12-28