2. Priemonės „Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“:

 

2.1. priemonė „Skirti lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms švietėjišką ir atstovaujamą veiklą vaiko gerovės srityje, kurios vienija kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrenkant projektus konkurso būdu“;

2.2. priemonė „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje ir teikiančių įvairiapuses paslaugas šeimai, tėvų atsakomybei stiprinti ir pozityviai tėvystei plėtoti veiklos projektus“;

2.3. priemonė „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus konsultacinės pagalbos pozityvios tėvystės klausimais  teikimui vaiko tėvams, įtėviams, globėjams, rūpintojams“;

2.4. priemonė „Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“;

2.5. priemonė „Finansuoti konkurso būdu atrinktus vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių ir juos vienijančių nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus“.

Atnaujinimo data: 2018-07-17