03.03 PROGRAMOS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR INTEGRACIJOS PLĖTRA“

PRIEMONĖ „SUKURTI IR ĮGYVENDINTI ŠEIMOS KORTELĖS MODELĮ“

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Dėl Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymo įgyvendinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 366 „Dėl Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymo įgyvendinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Šeimos kortelės programa (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. A-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“)

 

Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. A1-380 „Dėl Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

 

Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. A1-751 „Dėl Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2020 m. vasario 4 d. potvarkis  Nr. A3-14 „Dėl lėšų skyrimo projektui, skirtam šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti 2020 metais finansuoti"

 


ATASKAITOS

 

2020 m. ... ketvirčio / metų veiklos ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

2020 m. ... ketvirčio / metų išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

  

2020 m. ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.) 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų  2020 m. ... mėn. ... d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Atnaujinimo data: 2020-03-24