Kokie reikalingi dokumentai, norint apsigyventi stacionarioje socialinės globos įstaigoje?

 

Asmuo, norintis gauti socialines paslaugas, turi pateikti socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu:

 

1. asmens prašymą (jo globėjo ar rūpintojo);

 

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

 

3. pensininko pažymėjimą ir jo kopiją;

 

4. neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių dydžio nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) arba invalidumo pažymėjimą, išduotą Medicininės socialinės ekspertizės komisijos, ir jo kopiją;

 

5. medicininių dokumentų išrašą F 027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada dėl pensionato profilio - bendro tipo ar psichoneurologinio;

 

6. pažymą apie gaunamas pajamas.

 

 

Visus išvardintus dokumentus reikia pateikti savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.

 

Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus komisija apsvarsčiusi asmens prašymą per 1 mėnesį informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo.

  

Asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

 

 

 

Atnaujinimo data: 2016-08-08