Pagrindiniai teisės aktai

 

Socialinių paslaugų įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/dQHokwgVxC

  

Socialinės globos normos:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4

 


 

Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EDC7E98206C5

 


 

Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e7dae8a090d311e4bb408baba2bdddf3

 


 

Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.73078569BC8A/BSRMdZpFRe

 


 


 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 19  d. įsakymas Nr. V1-320 „Dėl susipažinimo su administracinio nusižengimo bylos medžiaga Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių patvirtinimo“

 

Susipažinimo su administracinio nusižengimo bylos medžiaga Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės

 


 

 

 

Atnaujinimo data: 2018-07-19