Klausimynų ir paraiškos formos

 

Klausimynas licencijai (SGL-1 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną (taikoma bendruomeniniams vaikų globos namams) (galioja nuo 2019 m. sausio 22 d.);

 


 

Klausimynas licencijai (SGL-2 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną (taikoma socialinės globos namams, kai paslaugos bus teikiamos vaikams su sunkia negalia) (galioja nuo 2019 m. sausio 22 d.);

 


 

Klausimynas licencijai (SGL-3 forma)Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims (taikoma dienos socialinės globos centrams) (galioja nuo 2019 m. sausio 22 d.);

 


 

Klausimynas licencijai (SGL-4 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims (taikoma socialinės globos namams, kai paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia) (galioja nuo 2019 m. sausio 22 d.);

 


 

Klausimynas licencijai (SGL-5 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims (taikoma grupinio gyvenimo namams) (galioja nuo 2019 m. sausio 22 d.);

 


 

Klausimynas licencijai (SGL-6 forma) Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams šeimynoje (taikoma šeimynoms) (galioja nuo 2019 m. sausio 22 d.);

 


 

Klausimynas licencijai (SGL-7 forma) Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose (taikoma socialinės globos paslaugas teikiant asmens namuose) (galioja nuo 2019 m. sausio 22 d.);

 

 


 

Klausimynas licencijai (SGL-8 forma) Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims (taikoma trumpalaikės socialinės globos namams) (galioja nuo 2019 m. sausio 22 d.).

 


 

Paraiška licencijai (PILDOMA TIK TADA, KAI KREIPIAMASI NE PER SOCIALINĖS GLOBOS LICENCIJAVIMO ELEKTRONINĘ PRIEMONĘ) 

 

 

Atnaujinimo data: 2019-02-14