Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas

 

Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai arba kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarką reglamentuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės  5 d. įsakymas Nr. V-178 „Dėl socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

PARAIŠKOS DĖL PRIPAŽINIMO FORMA

 

 

LAIKINAI ARBA KARTAIS TEIKIAMŲ SOCIALINIO DARBUOTOJO PASLAUGŲ DEKLARACIJA

 

 

Trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V1-77 „Dėl trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

PARAIŠKOS DĖL PRIPAŽINIMO FORMA

 

 

Prašymai dėl pripažinimo teikiami adresu:

Socialinių paslaugų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, A. Vivulskio g. 16, LT-03162, Vilnius.

 

 

Informacija teikiama:

Inga Sapkaitė, tel. 370668273, inga.sapkaite@sppd.lt

Dalia Keblerienė, tel. 370668271, dalia.kebleriene@sppd.lt

 

Atnaujinimo data: 2016-12-07