Socialinio darbo metodiniai centrai

 

Socialinio darbo metodinių centrų atranką reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. A1-125 „Dėl Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“

 


 

Vadovaujantis Socialinių  paslaugų  priežiūros  departamento prie Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos direktorius  2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V1-317 „Dėl socialinio darbo metodinių centrų tvirtinimo“ patvirtinti šie socialinio darbo metodiniai centrai:

 

  1. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė;
  2. Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“;
  3. Klaipėdos miesto globos namai;
  4. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras;
  5. Jaunuolių dienos centras;
  6. Dienos veiklos centras.

 


 

Atnaujinimo data: 2018-07-30