Informacija socialinių paslaugų srities darbuotojams

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo funkcijas, susijusias su socialinių darbuotojų atestacija ir socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimu:

 

  • organizuoja  bei vykdo socialinių darbuotojų atestaciją;
  • koordinuoja ir vykdo socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų bei socialinio darbo metodinių centrų atranką;
  • vykdo socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių stebėseną;
  • inicijuoja naujų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų rengimą;
  • vykdo įžanginių individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programų derinimą;
  • koordinuoja socialinio darbo metodinių centrų, kitų įstaigų, organizacijų organizuojančių socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimą, mokymų vykdymą;
  • vykdo socialinio darbo metodinių centrų veiklos vertinimą;
  • organizuoja socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimą.

 

 

Atnaujinimo data: 2018-07-31