Transporto kompensacijos

Teisės aktai:

 


 

Ataskaitos:

 

 
 

 

Sąmatų pakeitimas – pateikti departamentui pagal poreikį, lėšas perskirstant tarp būsimų mėnesių (ketvirčių) iki einamojo mėnesio 15 d.:

 

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal VŠI Sutarties 3VŠI priedą

 

Motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal VŠI Sutarties 11VŠI priedą

 
 
 
 

Atnaujinimo data: 2018-07-19