TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS

 TEISĖS AKTAI:

 

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A1-39);

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20___ m. ______ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita pagal VŠI Sutarties 3VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20___ m. ______ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita pagal VŠI Sutarties 4VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.

 
 

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų tikslinėms kompensacijoms mokėti, panaudojimo 20___ m. ______ mėn. __ d. ataskaita pagal VŠI Sutarties 11VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 9 d.

 

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita pagal VŠI Sutarties 7VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 9 d.

 

Savivaldybių administracijoms dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita pagal VŠI Sutarties 8VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 9 d. (teikiama nuo  2019 m. III ketv.).

 

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, 20__m. _____ketvirčio suvestinė pagal VŠI Sutarties 5VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 9 d.

 

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų savivaldybių administracijoms dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje panaudojimą, 20__m. ____ketvirčio suvestinė pagal VŠI Sutarties 6VŠI priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 9 d. (teikiama nuo 2019 m. III ketv.).

 

Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas ketvirtinė statistinė ataskaita – privaloma pateikti departamentui pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 12 d.

 

Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas metinė statistinė ataskaita – privaloma pateikti departamentui pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų sausio 25 d.

 


Sąmatų pakeitimas:

 

„Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms mokėti“ – pateikti departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą:

- įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui dėl lėšų paskirstymo pakeitimo, per 5 d. d.;

- dėl lėšų, skirtų tikslinėms kompensacijoms mokėti, perskirstymo: tarp būsimų mėnesių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo mėnesio 15 d. ir ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.; tarp būsimų ketvirčių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 15 d.

 

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal VŠI Sutarties 1VŠI priedą ir motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal VŠI Sutarties 9VŠI priedą.

 
 

„Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms administruoti, dalyvauti vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje“ – pateikti departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos projektą:

- įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui dėl lėšų paskirstymo pakeitimo, per 5 d. d.;

- dėl lėšų, skirtų tikslinėms kompensacijoms administruoti, perskirstymo: tarp  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių, nekeičiant išlaidų sąmatoje savivaldybės administracijai patvirtintos ketvirčio sumos, – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 10 d.; tarp einamojo ir būsimų ketvirčių – ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo ketvirčio antrojo mėnesio 10 d.

 

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal VŠI Sutarties 2VŠI priedą ir motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal VŠI Sutarties 10VŠI priedą.

 
 

Pildoma programų administravimo valdymo informacinėje sistemoje (PAVIS)

 

 

Atnaujinimo data: 2019-10-31