Specialiosios tikslinės dotacijos

Teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1770 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“);

 

Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“).

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94);

 

Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. A1-381).

 

Kiti teisės aktai:


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymas savivaldybių administracijoms.

 


Ataskaitos:

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20___ m. ______ mėn. __ d. ataskaita pagal Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo 9 priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d.

 

 

Atnaujinimo data: 2018-07-19