Teisės aktai

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. A1-259)

 ATASKAITOS

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20___ m. ______ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita pagal BVS Sutarties 3BVS priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito  ketvirčio pirmojo mėnesio  7 d.

 

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita 20___ m. ______ mėn. __ d. pagal BVS Sutarties 4BVS priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 9 d.

 

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą 20__m. _ketvirčio suvestinė pagal BVS Sutarties 5BVS priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 9 d.

 

Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 20___ m. ______ mėn. __ d. ataskaita pagal BVS Sutarties 6BVS priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 9 d.

 


SĄMATŲ PAKEITIMAS:

 

„Pateikti departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos projektą dėl būsimų ketvirčių ir jų straipsnių lėšų tikslinimo vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 28 d.:

 

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal BVS Sutarties 1BVS priedą;

 

Motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal BVS Sutarties 2BVS priedą.

 

Pildoma programų administravimo valdymo informacinėje sistemoje (PAVIS)

 

Atnaujinimo data: 2018-09-28