Išmokos vaikams

Teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

 

Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“);

 

Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“).

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

 

Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. A1-402);

 

Duomenų apie savivaldybių administracijoms valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams administruoti skirtų lėšų panaudojimą ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-383)

 

Kiti teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“);

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymas savivaldybių administracijoms

 


Ataskaitos:

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20___ m. ______ mėn. __ d. ketvirtinė ataskaita pagal ISV Sutarties 3ISV ir 9ISV priedą – privaloma pateikti departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d.:

 

 

 


 

Sąmatų pakeitimas:

 

,,Pervesti lėšas išmokoms vaikams mokėti" – pateikti departamentui, įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui, per 5 d. d.; teikiant dėl lėšų, skirtų išmokoms vaikams mokėti, perskirstymo: ne daugiau kaip du kartus per ketvirtį iki einamojo mėnesio 15 d. ir ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.; tarp būsimų ketvirčių – ne daugiau kaip vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 15 d.:

 

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal ISV Sutarties 1ISV priedą;

 

Motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal ISV Sutarties 7ISV priedą

 

„Pervesti lėšas išmokoms vaikams administruoti“ – pateikti departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos projektą, įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui, per 5 d. d.; pateikti dėl lėšų, skirtų išmokoms vaikams administruoti, perskirstymo: tarp einamojo ketvirčio Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnių, nekeičiant išlaidų sąmatoje savivaldybės administracijai patvirtintos ketvirčio sumos, – ne daugiau kaip vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 10 d.; tarp einamojo ir būsimų ketvirčių – ne daugiau kaip vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio antrojo mėnesio 10 d.

 

20__ m. išlaidų sąmata Nr.__ pagal ISV Sutarties 2ISV priedą;

 

Motyvuotas prašymas dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo Nr.__ pagal ISV Sutarties 8ISV priedą

 

Atnaujinimo data: 2018-10-04