Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri, kad korupcija kuo  mažiau trukdytų plėtoti demokratiją, visokeriopai padėtų kurti socialinę gerovę ir skaidrią paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindinius korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje nustato Korupcijos prevencijos įstatymas.

 

Korupcijos prevencijos įstatymą rasite čia.

Atnaujinimo data: 2017-01-19