teisės aktai

 

Šiame puslapyje rasite teisės aktus pagal šias pagrindines temas:

Bendrieji teisės aktai

Teisės aktai, reguliuojantys:

  • išmokų vykdymą ir priežiūrą
  • socialinių programų valdymą
  • socialinių programų vykdymą ir priežiūrą
  • socialinės globos įstaigų licencijavimą ir socialinių paslaugų teikimą

 


 

Bendrieji teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-182 „Dėl socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A1-652 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-588 „Dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. A1-26 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-588 „Dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-588 „Dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m.  rugsėjo 27 d.  įsakymas Nr. A1-523 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. A1-47 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m.  rugsėjo 11 d.  įsakymas Nr. A1-468 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. A1-47 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m.  liepos 4 d.  įsakymas Nr. A1-350 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. A1-47 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. A1-47 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. A1-475 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. A1-188 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. A1-188 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. A1-98 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. A1-64 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. A1-64 „Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V1-410 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V1-286 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. V1-319 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V1-286 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. V1-93 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V1-286 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V1-150 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V1-286 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. V1-341 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V1-286 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V1-286 "Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo"

 


 

Teisės aktai, reguliuojantys išmokų vykdymą ir priežiūrą

 

Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas

 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas

 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas

 

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22–1991 12 31)

 

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

 

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas

 

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas

 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams“ 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 269 „Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1004 „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr.978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1770 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. A1-402 „Dėl savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-383 „Dėl duomenų apie savivaldybės administracijai valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams administruoti skirtų lėšų panaudojimą ketvirtinių statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-207 „Dėl duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. A1-405 „Dėl valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms nukentėjusiems asmenims mokėti ir administruoti planavimo, skyrimo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. A1-381 „Dėl savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. A1-355 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų poreikio transporto išlaidų kompensacijai ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m.  liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, mokėti apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

 


 

Teisės aktai, reguliuojantys socialinių programų valdymą

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas

 

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“

 

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymas

 

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 389 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 485 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1208 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 320 ,,Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2002–2007 metų programos ir Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimas Nr. 112 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimas   Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. XII-1682 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-534/V-1072/1V-931 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. I-327 / 1V-1015 / A1-758 „Dėl Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 151 ,,Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. A1-227 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-750 redakcija)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. A1-124 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. A1-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. A1-462 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. A1-11 „Dėl Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A1-199 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. A1-609 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. A1-130 „Dėl Šeimos gerovės ir gyventojų senėjimo pasekmių mažinimo 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. A1-132 „Dėl Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. A1-545 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“

 


 

Kiti teisės aktai, reguliuojantys socialinių programų vykdymą ir priežiūrą

 

Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007  m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-588 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V1-389 „Dėl Socialinių programų, programų priemonių (projektų) vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 


 

Teisės aktai, reguliuojantys socialinės globos įstaigų licencijavimą ir socialinių paslaugų teikimą

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų fianasavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A1-684 „Dėl socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46  „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 „Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-92 įsakymas „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ 

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V1-87 „Dėl klausimynų formos socialinės globos licencijai gauti“ (formų nuorodas rasite čia)

 

 

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. V1-320 „Dėl susipažinimo su administracinio nusižengimo bylos medžiaga Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių patvirtinimo“

 


 

 

Atnaujinimo data: 2018-11-22