teisinė informacija

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Respublikos Prezidento dekretais, Ministro Pirmininko potvarkiais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais.

 

 

Atnaujinimo data: 2019-10-04