kontaktai

 

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių, o jas pakeičiant lotyniškomis: vardas.pavarde@sppd.lt, pvz. vardenis.pavardenis@sppd.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma pavardė.

 

 

     

  Pareigos                    

 

  Vardas, pavardė

 

  Miesto telefonas 

   Vidaus

  telefonas  

  Kab. nr.  

     Dienos

    statusas

Direktorius

 Alvydas Masiulis

 8 706 64244

 9801

 505

dirba

Vyr. patarėjas

 Rimvydas Ūsas

 8 706 68186

 9850

 411

dirba

 Išteklių valdymo skyrius

Skyriaus vedėja

 Marija Rančienė

 8 706 68291

 9812

 406

dirba

Vyr. specialistė

 Irena Nauckūnienė

 8 706 64287

 9811

 407

dirba

Vyr. specialistė

 Renata Bilaišytė

 8 706 68294

 9816

 407

dirba

Vyr. specialistė

 Jolita Lukoševičienė

 8 706 64288

 9817

 408

dirba

Vyr. specialistė

 Eglė Ramanauskaitė

 8 706 64247

 9813

 408

dirba

Vyr. specialistė

 Onutė Pečiukonytė

 8 706 68276

 9846

 408

dirba

Vyr. specialistė

 Vaida Pūrienė

 8 706 68288

 9841

 407

dirba

Vyr. specialistė

 Antonina Miliauskienė

 

 

 303

dirba

 Administravimo skyrius

Skyriaus vedėja

 Alina Dambrauskienė

 8 706 68270

 9808

 501

dirba

Patarėja

 Elena Plenkovskaja

 8 706 68293

 9818

 511

dirba

Patarėjas

 Almantas Bakutis

 8 656 38916

 9806

 503

dirba

Vyr. specialistė

 Rasuolė Asanavičienė

 8 706 68119

 9871

 511

dirba

Vyr. specialistas

 Algirdas Černiauskas

 8 706 64245

 9805

 401

dirba

Vyr. specialistė

 Zita Mikalainienė

 8 706 68164

 9809

 305

dirba

Vyr. specialistė

 Vida Burbienė

 8 706 68295

 9820

 305

dirba

Vyr. specialistas

 Stanislavas Bereznovskis

 8 706 68295

 9805

 401

dirba

 Socialinių programų administravimo skyrius (skyriaus įgyvendinamų programų sąrašas)

Skyriaus vedėja

 Živilė Šukytė - Kraskauskienė

 8 706 68183

 9810

 504

dirba

Patarėja

 Regina Voverytė - Šimkienė

 8 706 64271

 9825

 508

dirba

Patarėja

 Justina Dzičkancaitė

 8 706 68190

 9840

 509

dirba

Vyr. specialistas

 Arvydas Makaravičius

 8 706 68277

 9834

 509

dirba

Vyr. specialistė

 Karolina Dapšytė

 8 706 64249

 9835

 509

dirba

Vyr. specialistė

 Inga Žuravliova

 8 706 68152

 9823

 510

dirba

Vyr. specialistė

 Irma Švabauskienė

 8 706 68188

 9824

 510

dirba

Vyr. specialistė

 Milda Venclovienė

 8 706 68168

 9819

 510

dirba

Vyr. specialistas

 Mantas Stulgaitis

 8 706 68275

 9804 

 508

dirba

Vyr. specialistė

 Jūratė Meilūnienė

     

dirba

 Programų vertinimo ir analizės skyrius

Patarėja

 Dalia Matulytė

 8 706 64289

 9832

 402

dirba

Vyr. specialistė

 Daiva Dumbravienė

 8 706 68296

 9839

 303

dirba

Vyr. specialistė

 Ernesta Paulauskė

 8 706 68285

 9826

 303

dirba

 Projektų atrankos skyrius

Skyriaus vedėja

 Agnė Vinciūnė

 8 706 68280

 9845

 403 

dirba

Patarėjas

 Tomas Milevičius

 8 706 68283  9843   410 

dirba

Vyr. specialistė

 Aistė Švažaitė

 8 706 68299

 9870

 410

dirba

Vyr. specialistė

 Nataša Pacevičienė

 8 706 68282

 9842

 410 

dirba

  Savivaldybių programų valdymo skyrius (skyriaus įgyvendinamų programų sąrašas)

Skyriaus vedėja

 Audronė Mozūrienė

 8 706 64286

 9838

 405

dirba

Patarėja

 Asta Revuckienė

 8 706 68151

 9895

 405

dirba

Vyr. specialistė

 Rasa Savickienė

 8 706 64246

 9837

 409

dirba

Vyr. specialistė

 Liucija Neroda

 8 706 68137

 9831

 409

dirba

Vyr. specialistė

 Kristina Unikauskienė

 8 706 68286

 9848

 409

atostogauja

Vyr. specialistė

 Alvita Moškaitė

 8 706 68287

 9847 

 409

dirba

 Įstaigų priežiūros skyrius

Skyriaus vedėja

 Kristina Grigaitienė

 8 706 64248

 9828

 307

dirba

Patarėjas

 Audrius Natkevičius

 8 706 68274

 9854 

 307

dirba

Patarėja

 Deimantė Grigaliūnienė

 8 706 68289  9896  307  dirba 

Vyr. specialistė

 Jolanta Petruškevičienė

 8 706 68181

 9844

 308

dirba

Vyr. specialistė

 Regina Lincevičienė

 8 706 68297

 9827

 308

dirba

Vyr. specialistė

 Silvija Baltakė

 8 706 68292

 9833

 304

dirba

Vyr. specialistė

 Liubov Kotova

 8 706 68290

 9836

 304

dirba

Vyr. specialistė

 Modesta Šakarnytė

 8 706 68290

 9836

 304

dirba

Vyr. specialistė

 Giedrė Mikėnienė

   

 308 

dirba 

 Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyrius

Skyriaus vedėja

 Dalia Keblerienė

 8 706 68278

 9851

 501

dirba

Vyr. specialistė

 Inga Sapkaitė

 8 706 68273

 9853

 512

dirba

Vyr. specialistė

 Rima Blagnienė

 8 706 68272

 9852

 512

dirba

Vyr. specialistė

 Kristina Šivickienė

 8 706 64266

 9890

 302

dirba

Vyr. specialistė

 Janina Juknevičienė

 8 706 68271

 9822

 302

dirba

Vyr. specialistė

 Silva Padolskytė

 8 706 68279

 9829

 308

dirba

Atnaujinimo data: 2020-10-19