kontaktai

 

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių, o jas pakeičiant lotyniškomis: vardas.pavarde@sppd.lt, pvz. vardenis.pavardenis@sppd.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma pavardė.

 

 

     

  Pareigos                    

 

  Vardas, pavardė

 

  Miesto telefonas 

  Vidaus

  telefonas  

Mobilusis

telefonas

  Kabinetas  

  Dienos

  statusas

Direktorius

 Alvydas Masiulis

      8 706 64244

     9801

 

505

atostogauja

Vyr. patarėjas

 Rimvydas Ūsas

      8 706 68186

     9850

 8 686 19752

411

atostogauja

 Išteklių valdymo skyrius

Skyriaus vedėja

 Aušra Orlikaitė

     8 658 82052  

dirba

Patarėja

 Antonina Miliauskienė

    8 658 82075

      406

dirba

Vyr. specialistė

 Marija Rančienė

      8 706 68291

     9812

 

      406

dirba

Vyr. specialistė

 Irena Nauckūnienė

      8 706 64287

     9811

 8 658 82036

       407

dirba

Vyr. specialistė

 Jolita Lukoševičienė

      8 706 64288

     9817

 8 658 82051

       408

dirba

Vyr. specialistė

 Eglė Ramanauskaitė

      8 706 64247

     9813

 8 658 82059 

       408

atostogauja

Vyr. specialistė

 Vaida Pūrienė

      8 706 68288

     9841

 8 658 82048 

       407

atostogauja

Vyr. specialistė

 Aurelija Graužinytė

 8 706 68294 9816 8 658 82043        407

dirba

 Administravimo skyrius

Skyriaus vedėja

 Alina Dambrauskienė

      8 706 68270

     9808

 8 658 82298 

       501

dirba

Patarėja

 Elena Plenkovskaja

      8 706 68293

     9818

 8 686 21165

       511

dirba

Patarėja

Regina Voverytė-Šimkienė

      8 706 64271

     9825

8 615 99793  

dirba

Vyr. specialistė

 Rasuolė Asanavičienė

      8 706 68119

     9871

 8 658 82297

       511

atostogauja

Vyr. specialistas

 Algirdas Černiauskas

      8 706 64245

     9805

 

       401

dirba

Vyr. specialistė

 Zita Mikalainienė

      8 706 68164

     9809

 8 658 82281

       305

dirba

Vyr. specialistė

 Vida Burbienė

      8 706 68295

     9820

 8 658 82291

       305

atostogauja

Vyr. specialistė

 Renata Bimbirytė

      8 706 64244

     9803 

 8 658 82237        506

atostogauja

Vyr. specialistas

 Stanislovas Bereznovskis

      8 706 64245      9805          401 atostogauja

Vyr. specialistė

 Indrė Krinickienė

    8 658 82264        503 atostogauja

 Socialinių programų administravimo skyrius (skyriaus įgyvendinamų programų sąrašas)

Skyriaus vedėja

 Živilė Šukytė - Kraskauskienė

       8 706 68183

     9810

8 699 02636

      504

dirba

Patarėja

 Justina Dzičkancaitė

       8 706 68190

     9840

 8 655 05951 

      509

dirba

Patarėja

 Karolina Dapšytė

       8 706 64249 

     9835

8 685 82101

      509

dirba

Vyr. specialistas

 Arvydas Makaravičius

       8 706 68277

     9834

 8 658 82099

      509

dirba

Vyr. specialistė

 Inga Žuravliova

       8 706 68152

     9823

 8 658 82116

      510

atostogauja

Vyr. specialistė

 Irma Švabauskienė

       8 706 68188

     9824

 8 658 82112

      510

dirba

Vyr. specialistė

 Milda Venclovienė

       8 706 68168

     9819

 8 658 82117 

      510

dirba

Vyr. specialistė

 Justina Ulevičienė

    8 658 82118  

dirba

 Programų vertinimo ir analizės skyrius

Skyriaus vedėjas

 Almantas Bakutis

    8 656 38916  

dirba

Patarėja

 Dalia Matulytė

      8 706 64289 

     9832

8 687 80083

      403

dirba

Vyr. specialistė

 Daiva Dumbravienė

      8 706 68296

     9839

 8 658 82127 

      303

atostogauja

Vyr. specialistė

 Ernesta Paulauskė

      8 706 68285

     9826

8 658 82128

      303

dirba

Vyr. specialistas

 Augustas Valius

     8 658 82129   

atostogauja

 Projektų atrankos skyrius

Skyriaus vedėja

 Agnė Vinciūnė

       8 706 68280

     9845

 8 610 15897

      403 

dirba

Patarėjas

 Tomas Milevičius

      8 706 68283      9843   8 658 82130       410  atostogauja

Vyr. specialistė

 Aistė Švažaitė

      8 706 68299

     9870

 8 658 82154 

      410

dirba

Vyr. specialistė

 Nataša Pacevičienė

      8 706 68282

     9842

 8 658 82158 

      410 

dirba

  Savivaldybių programų valdymo skyrius (skyriaus įgyvendinamų programų sąrašas)

Skyriaus vedėja

 Audronė Mozūrienė

      8 706 64286

     9838

 8 650 03926 

       405

dirba

Patarėja

 Asta Revuckienė

      8 706 68151

     9895

 8 614 86086

       405

atostogauja

Vyr. specialistė

 Rasa Savickienė

      8 706 64246

     9837

 8 658 82167

       409

atostogauja

Vyr. specialistė

 Liucija Neroda

      8 706 68137

     9831

 8 658 82162 

       409

dirba

Vyr. specialistė

 Kristina Unikauskienė

      8 706 68286

     9848

 8 658 82166

       409

dirba

Vyr. specialistė

 Alvita Moškaitė

      8 706 68287

     9847

8 658 82169

       409

dirba

Vyr. specialistas

 Mantas Stulgaitis

      8 706 68275

  8 658 82095  

dirba

 Įstaigų priežiūros skyrius

Skyriaus vedėja

 Kristina Grigaitienė

      8 706 64248

     9828

 8 658 82346

      307

dirba

Patarėjas

 Audrius Natkevičius

      8 706 68274

     9854 

 8 658 82331 

      307

dirba

Patarėja

 Deimantė Grigaliūnienė

      8 706 68289

     9896

 8 658 82336 

      307

dirba

Vyr. specialistė

 Jolanta Petruškevičienė

      8 706 68181

     9844

 8 658 82340

      308

dirba

Vyr. specialistė

 Regina Lapaitė

      8 706 68297

     9827

 8 658 82341 

      308

dirba

Vyr. specialistė

 Silvija Baltakė

      8 706 68292

     9833

 8 658 82342 

      304

atostogauja

Vyr. specialistė

 Liubov Kotova

      8 706 68290

     9836

 8 658 82317 

      304

dirba

Vyr. specialistė

 Modesta Šakarnytė

      8 706 68290

     9836

8 658 82352

      304

dirba

Vyr. specialistė

 Giedrė Mikėnienė

     8 658 82353

      308 

dirba 

Vyr. specialistė

 Rasa Garnevičienė

     8 658 82359       308

dirba

Vyr. specialistė

 Jurgita Jokubauskienė

     8 658 82361  

atostogauja

Vyr. specialistas

 Gediminas Grigaliūnas

     8 658 86310  

dirba

Vyr. specialistė

Viktorija Judickaitė-Abucevičienė

     8 612 04383      308

dirba

 Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyrius

Skyriaus vedėja

Natalija Žiezdrienė 

    8 658 82025

     502

dirba

Vyr. specialistė

Inga Sapkaitė

      8 706 68273

     9853

 8 658 82189 

      512

dirba

Vyr. specialistė

Rima Blagnienė 

      8 706 68272

     9852

 8 658 82195 

      512

dirba

Vyr. specialistė

Kristina Šivickienė

 

 

 8 658 82314 

      302

dirba

Vyr. specialistė

Janina Juknevičienė

      8 706 68271

     9822

8 658 86268

      302

dirba

Vyr. specialistė

Silva Padolskytė

      8 706 68279

     9829

8 658 82309

      308

atostogauja

Vyr. specialistė

Rasa Žemaitė

      8 706 64266

     9890  8 658 86283  

atostogauja

Vyr. specialistė

Kristina Žebrauskienė

     8 658 86289   

dirba


 

Atnaujinimo data: 2021-06-22