kontaktai

 

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių, o jas pakeičiant lotyniškomis: vardas.pavarde@sppd.lt, pvz. vardenis.pavardenis@sppd.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma pavardė.

 

  Pareigos 

 

Vardas, pavardė

 

 Miesto telefonas   

 Vidaus

telefonas 

 Kab. nr.  

 Direktorius

 Aivydas Keršulis

 8 706 64244

 9801

 2

 Direktoriaus pavaduotojas   

 Vilmantas Labunskas

 8 706 64244

 9802

 4

 Direktoriaus pavaduotoja

 Eglė Kuisienė

 8 706 64244

 9807

 17

 Finansų skyrius

(A.Vivulskio g. 16)

 Skyriaus vedėja

 Virginija Mecelicienė

 8 706 68183

 9810

 7

 Pavaduotoja

 Sigutė Ališauskienė

 8 706 68281

 9814

 9

 Vyr. specialistė

 Irena Nauckūnienė

 8 706 64287

 9811

 10

 Vyr. specialistė

 Marija Rančienė

 8 706 68291

 9812

 9

 Vyr. specialistė

 Nijolė Sigutė Repšytė

 8 706 68292

 9813

 8

 Vyr. specialistė

 Renata Bilaišytė

 8 706 68294

 9816

 10

 Vyr. specialistė

 Jolita Lukoševičienė

 8 706 64288

 9817

 12

 Vyr. specialistė

 Onutė Pečiukonytė

 8 706 68276

 9846

 12

 Vyr. specialistė

 Ramunė Krupenina

 8 706 64247

 9833

 11

 Vyr. specialistas

 Vytautas Gaidys

 8 706 68288

 9841

 11

 Administravimo skyrius 

(A.Vivulskio g. 16)

 Skyriaus vedėja

 Alina Dambrauskienė

 8 706 68270

 9808

 5

 Vyr. specialistė

 Regina Gureckienė

 8 706 68187

 9806

 6

 Vyr. specialistė

 Beata Beržienė

 8 706 68275

 9804

 6

 Vyr. specialistė

 Indrė Kurminovičienė

 8 706 64244

 9803

 1

 Turto valdymo skyrius 

(A.Vivulskio g. 16)

 Skyriaus vedėjas

 Karolis Tumkevičius

 8 706 68283

 9843

 16

 Pavaduotojas

Algirdas Černiauskas

 8 706 64245

 9805

 19

 Vyr. specialistė

 Zita Mikalainienė

 8 706 68164

 9809

 14

 Vyr. specialistė

 Vida Burbienė

 8 706 68295

 9820

 14

 Vyr. specialistas

 Stanislavas Bereznovskis

 

 9815

 18

 Socialinių programų valdymo skyrius (skyriaus įgyvendinamų programų sąrašas)

(Švitrigailos g. 7)

 Skyriaus vedėja

 Lidija Zabulionienė

 8 706 68185

 9830

 7

 Pavaduotoja

 Monika Račinskaitė

 8 706 68189

 9849

 4

 Vyr. specialistė

 Rima Petronėlė Gudelytė

 8 706 64249

 9835

 8

 Vyr. specialistas

 Arvydas Makaravičius

 8 706 68277

 9834

 9

 Vyr. specialistė

 Gintautė Kasputienė

 8 706 64271

 9825

 9

 Vyr. specialistė

 Agata Mardusevič

 8 706 68290

 9836

 4

Vyr. specialistė

 Inga Susmarienė

 8 706 68188

 9824

 4

Vyr. specialistė

 Vilma Karosienė

 8 706 68282

 9842

 10

Vyr. specialistė

 Daiva Dumbravienė

 8 706 68296

 9839

 10

 Programų vertinimo skyrius

(Švitrigailos g. 7)

 Skyriaus vedėjas

 Rimvydas Ūsas

 8 706 68186

 9850

 6

 Pavaduotoja

 Dalia Matulytė

 8 706 64289

 9832

 5

 Vyr. specialistė

 Agnė Vinciūnė

 8 706 68280  9845  5 

 Savivaldybių programų valdymo skyrius (skyriaus įgyvendinamų programų sąrašas)

(Švitrigailos g. 7)

 Skyriaus vedėja

Lina Malinauskaitė-Jakimavičienė

 8 706 68137  9831  3 

 Pavaduotoja

 Audronė Mozūrienė

 8 706 64286

 9838

 2

 Vyr. specialistė

 Rasa Savickienė

 8 706 64246

 9837

 1

 Vyr. specialistė

 Aistė Poškutė

 8 706 68151

 9895

 2

 Vyr. specialistė

 Kristina Unikauskienė

 8 706 68286

 9848

 1

 Įstaigų priežiūros skyrius

(A.Vivulskio g. 5)

 Skyriaus vedėjas

 Vykintas Bagdonas

 8 706 68184

 9821

 104

 Pavaduotoja

 Kristina Grigaitienė

 8 706 64248

 9828

 103

 Vyr. specialistė

 Silva Padolskytė

 8 706 68279

 9829

 105

 Vyr. specialistė

 Jolanta Petruškevičienė

 8 706 68181

 9844

 105

 Vyr. specialistė

 Vita Tamulienė

 8 706 68285

 9826

 102

 Vyr. specialistė

 Regina Lincevičienė

 8 706 68297

 9827  109

 Vyr. specialistė

 Deimantė Grigaliūnienė

 8 706 68289

 9896

 109

 Vyr. specialistė

 Natalija Žiezdrienė

 8 706 68278

 9822

 106

 Vyr. specialistas

 Tadas Žiedovainis

  8 706 68274

 9854

 101

 Vyr. specialistė

 Akvilė Kavaliauskaitė

  8 706 68274  9854

 101

  Socialinio darbo skyrius

(A.Vivulskio g. 5)

 Skyriaus vedėja

 Dalia Keblerienė

 8 706 68271

 9851

 107

 Vyr. specialistė

 Inga Sapkaitė

 8 706 68273

 9853

 108

 Vyr. specialistė

 Jurgita Sinkevičienė

 8 706 68272

 9852

 108

Atnaujinimo data: 2018-01-09