Priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto 2021 m. atrankos konkursui gautų paraiškų registras

2021 m. liepos 22 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. liepos 18 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.41 priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto 2021 m. atrankos konkursui paraiškas atrankai atlikti (iš viso 1 paraiška). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.