Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022–2023 m. konkurso paraiškų registras

2021 m. birželio 23 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. birželio 23 d. gavo Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022-2023 m., konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 45 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.