Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 m. konkurso paraiškų registras

2021 m. balandžio 27 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM gavo Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti. Iš viso 19 paraiškų. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ. 

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.