Dėl COVID-19 nukentėjusių nevyriausybinių organizacijų, kurioms skirtos subsidijos, sąrašas

2021 m. balandžio 1 d.

Pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotosSĄRAŠAS.