Stabdomas nevyriausybinių organizacijų paraiškų subsidijoms priėmimas

2021 m. vasario 2 d.

Daugiau nei 200 socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų pateikė paraiškas valstybės paramai gauti. Joms artimiausiu metu bus paskirstytas 1 mln. Eur.

 

Nevyriausybinės organizacijos labai aktyviai teikė paraiškas finansavimui gauti - jau pasiektas ir viršytas tam skirtas lėšų limitas, todėl stabdomas tolimesnis paraiškų priėmimas.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vertindama  nevyriausybinių organizacijų pastangas kovojant su pandemija, ieško papildomų lėšų, kad būtų įgyvendintas nevyriausybinių organizacijų lūkestis.

 

Siekdama užtikrinti nenutrūkstamą nevyriausybinių organizacijų teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą, sausio mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kvietė organizacijas teikti paraiškas subsidijai nuo 500 iki 10 000 Eur, atsižvelgiant į konkrečios organizacijos teikiamų socialinių paslaugų apimtį.

 

Subsidijų teikimo taisyklėse numatyta, kad kvietimas teikti paraiškas galioja tol, kol pagal gautas paraiškas bus paskirstyta visa numatyta valstybės biudžeto lėšų suma arba kol Lietuvos Respublikos teritorijoje bus atšaukta ekstremali situacija.