Gautos paraiškos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais konkursui

2020 m. gruodžio 30 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2020 m. gruodžio 29 d. gavo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais, konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 45 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.