Gautos paraiškos Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkursui 2021 metais

2020 m. gruodžio 30 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2020 m. gruodžio 29 d. gavo Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso 2021 metais, konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 23 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.