Nevyriausybinėms organizacijoms paskirstytos visos subsidijų lėšos, skirtos kompensuoti dėl COVID-19 atsiradusias neplanuotas išlaidas

2020 m. lapkričio 17 d.

Beveik 700 nevyriausybinių organizacijų pasinaudojo valstybės parama, skirta kompensuoti dėl koronaviruso pandemijos atsiradusias neplanuotas išlaidas. Iš viso nevyriausybinės organizacijos pasidalijo 2 mln. eurų. Priklausomai nuo įmonės metinių pajamų dydžio, nukentėjusios nevyriausybinės organizacijos galėjo prašyti  nuo 500 šimtų iki 10 tūkst. eurų dydžio subsidijos.

 

„Didelės dalies nevyriausybinių organizacijų veikla yra susijusi su labiausiai pažeidžiamais žmonėmis, todėl pandemijos metu stipriai išaugo teikiamų socialinių paslaugų poreikis. O taip pat pasikeitė ir jų pobūdis: organizacijoms teko pirkti asmens apsaugos priemones, padidėjo darbuotojų darbo krūvis, išsiplėtė savanorių tinklas, todėl buvo patirtos papildomos išlaidos“, – sako Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Alvydas Masiulis.

 

Šios pagalbos priemonės tikslas – padėti socialines paslaugas teikiančioms ir Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės apraše nustatytus kriterijus atitinkančioms nevyriausybinėms organizacijoms užtikrinti visuomenei teikiamų paslaugų tęstinumą, padengiant dėl COVID-19 sukeltų pasekmių patirtas ir (ar) patiriamas neplanuotas išlaidas.

 

Nevyriausybinės organizacijos dažniausiai prašė kompensuoti išlaidas asmens apsaugos priemonėms, dezinfekciniam skysčiui ar kitoms su apsauga nuo COVID-19 susijusioms būtiniausioms priemonėms įsigyti; padengti darbo užmokesčio priedą, kai šis priedas darbuotojui mokamas už papildomą darbą padidintos rizikos sąlygomis ar dalį darbuotojų darbo užmokesčio dėl padidėjusio darbo krūvio, išaugus socialinių paslaugų poreikiui; kompensuoti savanorių patirtas ir patiriamas išlaidas arba išlaidas savanoriškai veiklai organizuoti bei savanoriams ar darbuotojams apmokyti; padengti darbuotojo prastovos dalį, mokamą darbdavio lėšomis; pritaikyti darbo vietą nuotoliniam darbu ir kt.

 

Teikti paraiškas organizacijos galėjo iki to momento, kol bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.