Startavo projektas, skirtas pagreitinti ir supaprastinti licencijavimo procesą

2020 m. spalio 8 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, įgyvendindamas 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos finansuojamą priemonę, skirtą viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0015, įgyvendina projektą „Socialinės globos įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, įdiegiant administracinės licencijavimo paslaugos kokybės gerinimo priemones“.

Projekto metu bus optimizuotas visas licencijavimo procesas: atlikta išsami licencijavimo proceso analizė, skirta identifikuoti tobulintinas sritis, atsižvelgiant į tai - pagal dabartinį teisinį reglamentavimą bus patobulinta ir naujais funkcionalumais papildyta Socialinės globos įstaigų licencijavimo priemonė (toliau – SGLEP), dėl kurios licencijavimo procesas taps paprastesnis ir greitesnis.

Be to, bus sukurtos ir į SGLEP integruotos elektroninės dokumentų formos, pavyzdžiui, preliminarios vertinimo vietoje išvados ar mažareikšmių pažeidimų aktas. Dokumentų formas bus galima pildyti vertinimo vietoje ir iškart pasirašytinai supažindinti įstaigos vadovą.

Tikimasi, kad įgyvendinus projekte numatytas veiklas, ženkliai sutrumpės licencijavimo paslaugos teikimo laikas bei sumažės šiai veiklai reikalingi resursai.

Daugiau informacijos rasite čia: https://bit.ly/36M3rnY