Lietuvos socialinius darbuotojus sveikinime su jų profesine švente!

2020 m. rugsėjo 25 d.

Socialinio darbuotojo profesijos pamatas – meilė žmonėms. 

Puoselėkite savo profesiją, būkite matomi ir girdimi savo darbais.