ĮSTAIGŲ LINCENCIJAVIMAS VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU

2020 m. kovo 24 d.

Informuojame, kad Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM ir toliau vykdo įstaigų licencijavimą, šią procedūrą atlikdamas nuotoliniu būdu. Darbuotojai nevyksta į įstaigas vertinti atitikties reikalavimams, bet prašo pateikti papildomus dokumentus ir duomenis, foto nuotraukas ir pan., įrodančias, kad licencijuojamos patalpos atitiks reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad visos įstaigos į Departamentą gali kreiptis įprasta tvarka, t. y. teikiant paraiškas licencijai gauti per socialinės globos elektroninę priemonę (SGLEP). Detalesnę informaciją, susijusią su įstaigų licencijavimu, galite rasti paspaudę nuorodą: http://www.sppd.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/

Departamentas, atsižvelgdamas į tai, jog Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas, stabdo socialinės globos įstaigų teikiamos socialinės globos kokybės pirminius planinius ir neplaninius vertinimus, planinius ir neplaninius globos centrų patikrinimus ir laikinai organizuoja bei vykdo vertinimus, kaip socialinės globos įstaigos pašalino Departamento nustatytus pažeidimus socialinės globos normų reikalavimams (antrinius ir tretinius).

 

Kilus klausimams, visuomet galite kreiptis į Įstaigų priežiūros skyriaus specialistus telefonu ar elektroniniu paštu. Kontaktus rasite ČIA