Socialinių paslaugų priežiūros departamentas: socialinės globos įstaigų vertinimai atliekami siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę

2020 m. sausio 20 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM pernai atliko 127 socialinės globos įstaigų kokybės ir atitikties licencijavimo sąlygoms vertinimus: vaikų socialinės globos namų (49),  suaugusių asmenų su negalia bei senelių globos namų (65), dienos socialinės globos centrų neįgaliesiems (13).

 

Taip pat pradėjo atlikinėti departamentui naujai priskirtą ūkio subjektų priežiūros funkciją – globos centrų veiklos vertinimus (atlikti 7 vertinimai).

 

Virš 80 proc. socialinės globos kokybės vertinimų atlikti neplanuotai, iš anksto neįspėjus įstaigų, t. y. gavus skundus ar informaciją dėl galimai nekokybiškai teikiamos socialinės globos, o taip pat grįžtamieji vertinimai, kurių tikslas – patikrinti, ar buvo pašalinti nustatyti pažeidimai.

 

Daugiau nei pusė skundų/prašymų gauti dėl paslaugų teikimo senelių globos įstaigose, apie 40 proc. – dėl vaikų globos namų, likusi dalis – dėl dienos socialinės globos centrų neįgaliesiems.

 

Tiek skundai, tiek vertinimo metu nustatyti pažeidimai senelių globos namuose yra susiję su personalo skaičiumi ir sudėtimi, išsilavinimu, kvalifikacijos kėlimu, profesionalumu. Pavyzdžiui, gebėjimu įvertinti gyventojų poreikius, suplanuoti jų poreikius geriausiai atitinkančią pagalbą. Taip pat skunduose ir prašymuose minima netinkama bendravimo etika, nepakankamas darbuotojų išsilavinimas, per mažas personalo skaičius ir pan. Kaip problema išskiriamas netinkamas aplinkos pritaikymas, o taip pat nepakankamas higienos, privatumo, saugumo užtikrinimas.

 

 „Nors ne taip greitai, kaip norėtųsi, situacija senelių globos įstaigose keičiasi į gerąją pusę. Atsižvelgdamos į departamento rekomendacijas, įstaigos skiria daugiau dėmesio personalo kvalifikacijos tobulinimui, pritaiko aplinką neįgaliųjų poreikiams, skiriamas didesnis dėmesys vyresnio amžiaus asmenų turimų įgūdžių palaikymui. Didžiausia mūsų siekiamybė – keisti požiūrį į paslaugos gavėją, kad jo kasdienybė nevyktų tik uždaroje erdvėje, neapsiribotų vien pavalgymu, išmaudymu ir miegu. Kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo negalios, savarankiškai ar su darbuotojo pagalba, specialiai jam skirtų priemonių dėka turi dalyvauti užsiėmimuose, būti lavinamas, išvežamas į lauką“, – sako Alvydas Masiulis, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM direktorius.

„Tam, kad užtikrintume orią senatvę, turime keisti požiūrį, investuoti į darbuotojų kompetencijas, pritaikyti aplinką ir pan. Tai, kokius namus sukursime senoliams, priklauso ne tik nuo departamento atliekamos priežiūros, bet ir nuo besikeičiančių visuomenės lūkesčių, didėjančio supratimo, sąmoningumo bei paslaugų prieinamumo. Jei ketinate rinkti namus savo artimiesiems, – prieš tai juose apsilankykite, pasiteiraukite apie personalo patirtį, pasikalbėkite apie tai, kokia bus juose gyvenančio asmens rutina, kaip siekiama atstatyti jo prarastus gebėjimus ir pan. Vienas iš indikatorių, kad įstaiga jūsų artimajam netinkama – nemalonus kvapas, nepritaikyta aplinka ir nuostata, kad slaugomas asmuo gali tik gulėti“, – sako direktorius A. Masiulis.

Pasak direktoriaus A. Masiulio, vaikų globos įstaigose dažniausiai pasitaikantys pažeidimai yra susiję su vaiko rengimu savarankiškam gyvenimui, pagalbos planavimu. „Vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams labai svarbu užtikrinti ne tik pagrindinių poreikių patenkinimą (pamaitinti, aprengti, užmigdyti), tačiau ir pasirūpinti, kad jie pagal savo amžių ir gebėjimus pasirengtų tam laikotarpiui, kai reikės palikti globos namus, pradėti savarankišką gyvenimą“, – priminė direktorius A. Masiulis.  

Per 2019 metus dėl nekokybiškos socialinės globos buvo sustabdytas 10 licencijų galiojimas. Iš jų 3 įstaigoms ir 1 šeimynai licencijos buvo panaikintos dėl nekokybiškos globos, viena iš šių įstaigų pažeidimus pašalino ir licencija buvo išduota iš naujo.

2019 metais taip pat tirtos 4 administracinio nusižengimo bylos dėl senelių globos įstaigų veiklos, neturint licencijos, bei vedama administracinio nusižengimo byla dėl kliudymo tirti veiklą.