Projektų atranka: Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 m. at

2020 m. sausio 8 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. sausio 8 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 2 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, siekiant sudaryti sąlygas veikti nevyriausybinėms organizacijoms, vienijančioms Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, kurių teisinis statusas pripažįstamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymu, ir vykdančioms veiklas, skirtas šių nevyriausybinių organizacijų narių ir jų šeimos narių bendravimui, savitarpio pagalbai plėtoti, savanorystei skatinti, istorinei atminčiai liudyti ir išsaugoti, šių organizacijų instituciniam stiprinimui, informacijos apie šių organizacijų veiklą sklaidai vykdyti, pilietiniams, kultūriniams renginiams organizuoti, informacijos ir patirties mainams, organizacijų narių įsitraukimui į visuomenės gyvenimą skatinti.

 

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.

 

Daugiau informacijos – tel. 8 706 68280.