„Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos 2019 metais konkursas“.

2019 m. liepos 11 d.

,,Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. liepos 4 d. gauta Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos 2019 metais konkursui pateikta projekto paraiška (iš viso 1 projekto paraiška). Skelbiame gautos paraiškos registrą. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, skirtą šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti. Departamentui įvertinus paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams, paraiška bus perduota vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų. Daugiau informacijos – tel. 870668280.“