Baigti vykdyti mokymai „Asmens savarankiškumo lygio vertinimas specialiųjų poreikių nustatymo procese“ ir „Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe“

2019 m. birželio 19 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gegužės ir birželio mėnesiais organizavo mokymus „Asmens savarankiškumo lygio vertinimas specialiųjų poreikių nustatymo procese“, (vykdytojas VšĮ Valakupių reabilitacijos centras) bei „Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe“  (vykdytojas UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“). Mokymai vyko keturiuose Lietuvos mietuose - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

Mokymai „Asmens savarankiškumo lygio vertinimas specialiųjų poreikių nustatymo procese“ skirti savivaldybių socialinių paslaugų srities darbuotojams bei savivaldybių administracijų darbuotojams, kurie vertins asmens savarankiškumo lygį specialiųjų poreikių nustatymo procese. Šių mokymų dalyviai turėjo galimybę išklausyti aktualias temas - specialiųjų poreikių ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti vertinimo teisinis reglamentavimas, asmens savarankiškumo lygio vertinimo proceso organizavimas bei  profesionaliai pasiruošti vertimo procesui. Didžiausias dėmesys buvo sutelktas į praktinius užsiėmimus. Jiems buvo skirta  6 akad. valandos (iš 8 akad. valandų).

Mokymų „Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe“  tikslas buvo suteikti žinių socialinių paslaugų srities darbuotojams apie teisės aktų hierarchiją ir jos rūšis, teisės aktų registro ir teisės aktų informacinės sistemos praktinį naudojimą, socialinio darbo veiklos ir socialinių paslaugų teisinį reglamentavimą bei apie asmens duomenų apsaugą socialiniame darbe.  Norinčiųjų dalyvauti į šiuos mokymus buvo dvigubai daugiau nei mokymų organizatoriai turėjo galimybę priimti. Dėl to teko riboti dalyvių skaičių iš kiekvienos įstaigos po vieną darbuotoją, taip siekiant užtikrinti visų įstaigų lygias galimybes.

Iš viso mokymuose dalyvavo 219 dalyvių. Tiek vienų, tiek kitų mokymų dalyviai mokymus vertino labai gerai. Pasak jų, mokymų medžiaga buvo aiškiai ir suprantamai perteikta, naudinga, aktuali  ir įdomi, o lektorės kompetentingos savo srities specialistės.