Kvietimas dalyvauti atrankoje vertinti paraiškas

2019 m. birželio 13 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama užtikrinti efektyvią ir nešališką projektų, finansuojamų iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, atranką ir jų tinkamą administravimą, projektų atranką pavedė užtikrinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pagal patvirtintas Projektų administravimo taisykles.

Projektų atranka vykdoma dviem etapais:

1. Projekto atitikties formaliesiems kriterijams vertinimas (vertina SPPD specialistai).

2. Projekto ekspertinis vertinimas pildant konkurso nuostatuose nustatytos formos vertinimo anketą, vadovaujantis šioje anketoje nurodytais vertinimo kriterijais (vertina nepriklausomi ekspertai).

 

Atliekame apklausą ir kviečiame elektroniniu paštu sppd@sppd.lt teikti kandidatūras 2019 m. IV ketv. – 2020 m. ekspertinio vertinimo laikotarpiui nurodant ekspertinio vertinimo ir projektų valdymo patirties charakteristikas pagal pateiktą anketą. Vieno projekto preliminari vertinimo išvados kaina nuo 30,00 Eur iki 50,00 Eur. Ekspertinio vertinimo paslaugų trukmė – iki 20 darbo dienų.

Dėl pateiktos informacijos su ekspertais susisieksime el. paštu.

 

Pažymime, kad ekspertu negali būti asmuo, dirbantis konkursą organizuojančioje įstaigoje ar konkursą administruojančioje įstaigoje, susijęs su pareiškėju, kurio projektą vertina (pavyzdžiui: iš pareiškėjo, kurio projektą vertina, ekspertas ar jam artimi asmenys negauna bet kurios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; ekspertas ar jam artimi asmenys nėra pareiškėjo, kurio paraišką ekspertas vertina, steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys).