„Programų atranka: Jaunimo savanoriškos tarnybos 2019 m. programų finansavimo savivaldybėse konkursas“

2019 m. gegužės 2 d.

„Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. balandžio 26 d. gavo Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkursui pateiktas programų paraiškas (iš viso  31 programa). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Konkurso tikslas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų vykdomas jaunimo savanoriškos tarnybos programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Konkurso komisijai patvirtinus sąrašą pareiškėjų, atitikusių formaliuosius kriterijus, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.

Daugiau informacijos – tel. 870668280.“