„Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais administravimas“

2019 m. vasario 18 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. vasario 12 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, finansavimo 2019 metais atrankos konkursui pateiktas paraiškas (iš viso 5 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Konkurso tikslas – skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti proporcingo moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir vykdant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą ir Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“ 1.4; 1.7, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 5.3, 5.4 ir 6.3 papunkčių priemones, ir tuo tikslu atrinkti konkurso tikslą ir reikalavimus geriausiai atitinkančius projektus. Pažymime, kad šiuo metu yra atliekamas pateiktų paraiškų formaliųjų kriterijų atitikties vertinimas. Konkurso komisijai patvirtinus sąrašą pareiškėjų, atitikusių formaliuosius kriterijus, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.“