Švęskime laisvę! Su vasario 16-ta!

2019 m. vasario 15 d.

Artėja Vasario 16-oji –

diena, kuri ypatingai svarbi kiekvienam lietuviui, 

diena, kai galime pasidžiaugti savo Šalies laisve,

diena, vienijanti mus pilietiškumo, bendruomeniškumo ir tapatumo ženklais.    

Linkime Jums visiems nuostabios artėjančios Laisvės šventės ir tų mažų išminties žingsnelių, saugesnės, tvaresnės ir  skaidresnės Lietuvos link. Juk pati gražiausia šalies ateitis užkoduota kiekvieno lietuvio požiūryje ir širdyje.