„Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais administravimas“.

2019 m. vasario 8 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. sausio 21 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkursui 2019 metais pateiktas paraiškas (iš viso 34 paraiškas). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant numatoma vykdyti veiklas, skirtas visuomenei supažindinti su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis bei atsakomybe, su priemonėmis, skirtomis smurto artimoje aplinkoje prevencijai, mokyti atpažinti smurto apraiškas, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuoti apie pagalbos galimybes patyrus smurtą, nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 10 d. organizuoti tarptautinę akciją „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“. Konkurso komisijai patvirtinus sąrašą pareiškėjų, atitikusių formaliuosius kriterijus, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.“