Departamentas vykdo Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams projektų finansavimo 2019 metais konkurso administravimą“.

2019 m. sausio 8 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. gruodžio 31 d. gavo Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursui pateiktas paraiškas (iš viso 10 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiamos kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams (toliau kartu – smurto aukos ir jų šeimų nariai).

Pažymime, kad šiuo metu yra atliekamas pateiktų paraiškų formaliųjų kriterijų atitikties vertinimas. Konkurso komisijai patvirtinus sąrašą pareiškėjų, atitikusių formaliuosius kriterijus, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.“