Departamentas vykdo Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, projektų finansavimo 2019 metais konkurso administravimą

2019 m. sausio 4 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. gruodžio 28 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursui pateiktas paraiškas (iš viso 3 paraiškas). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Konkurso tikslas – remti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje.

Pažymime, kad šiuo metu yra atliekamas pateiktų paraiškų formaliųjų kriterijų atitikties vertinimas. Konkurso komisijai patvirtinus sąrašą pareiškėjų, atitikusių formaliuosius kriterijus, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų