Departamentas vykdo Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso administravimą

2019 m. sausio 3 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. sausio 2 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursui pateiktas paraiškas (iš viso 106 paraiškas). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, padėsiančius ugdyti savarankišką ir konstruktyviai funkcionuojančią šeimą, kurios santykiai pagrįsti šeimos narių savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe..

Pažymime, kad šiuo metu yra atliekamas pateiktų paraiškų formaliųjų kriterijų atitikties vertinimas. Konkurso komisijai patvirtinus sąrašą pareiškėjų, atitikusių formaliuosius kriterijus, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.“