Naujienos (2019 m.)

Sveikinimas Kalėdų proga

2019 m. gruodžio 23 d.

Sveikinimas Kalėdų proga

Kvietimas į mokymus

2019 m. lapkričio 25 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ organizuoja mokymus tema Pagalba priimant sprendimus psichikos ir/arba proto negalią ar sutrikimus turintiems žmonėms.

Šių metų lapkričio 18–20 d. trijuose Lietuvos regionuose organizuota konferencija–seminaras „Padėkime atrasti namus iš naujo“

2019 m. lapkričio 25 d.

Šių metų lapkričio 18–20 d.Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, trijuose Lietuvos regionuose surengė konferenciją-seminarą „Padėkime atrasti namus iš naujo“, kurio tikslas – suteikti darbuotojams ir organizacijoms, dirbančioms su užsieniečiais, gavusiais prieglobstį Lietuvoje, žinių ir patirčių, remiantis tikromis žmonių istorijomis, atskleisti, su kokiais iššūkiais ir išgyvenimais susiduria atvykėliai, priversti ne savo noru pritapti kitose valstybėse, nes jų išgyvenimai, lūkesčiai ir baimės atvers problemas, apie kurias nesusimąstoma, tačiau kurios migrantų integracijos procese itin reikšmingos, o jų savalaikis ir nuoseklus sprendimas integracijos procesą padės paversti efektyvesniu ir natūralesniu.

Projektų atranka: Specializuotos pagalbos centrų projektų 2020–2021 metais konkursas

2019 m. lapkričio 21 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 21 d. gavo Specializuotos pagalbos centrų projektų konkursui teiktą projekto paraišką atrankai atlikti. Skelbiame gautos paraiškos registrą.

Projektų atranka: Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2019 m. lapkričio 20 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 20 d. gavo Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 11 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projekto "Pakeliui į Lietuvą" įgyvendinimo konferencija

2019 m. lapkričio 18 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendindamas Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimos narių sugrįžimo į Lietuvą 2018 – 2020 metų veiksmų planą šių metų lapkričio 3 – 6 dienomis inicijuoja projektą ,,Pakeliui į Lietuvą" ir 2019 m. lapkričio 4 d. pirmadienį, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekse organizavo įgyvendinimo konferenciją.

Projektų atranka: Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams projektų finansavimo 2020 metais konkursas

2019 m. lapkričio 15 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 15 d. gavo Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 15 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2020 metais konkursas

2019 m. lapkričio 14 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 14 d. gavo Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 10 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių priemonėms įgyvendinti

2019 m. lapkričio 14 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 13 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankoskonkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 6 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nevyriausybinės organizacijos projektas, skirtas konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams

2019 m. lapkričio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 8 d. gavo Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 2 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti

2019 m. lapkričio 11 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 7 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 33 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Šeimos gerovės srityje dirbančių NVO veiklos projektų atrankos konkursas 2020–2021 metais

2019 m. spalio 22 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 18 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursui 2020–2021 metais teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 109 paraiškos). Skelbiame paraiškas pateikusių pareiškėjų registrą.

Projektų atranka: Vaikų dienos centrai 2020-2021 metais

2019 m. spalio 21 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 16 d. gavo Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkursui 2020–2021 metais teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 386 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursas

2019 m. spalio 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 14 d. gavo Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 20 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursas

2019 m. spalio 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 14 d. gavo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 32 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.