Naujienos (2019 m.)

Sveikinimas Pasaulinės pabėgėlių dienos proga

2019 m. birželio 20 d.

Kaip ir kasmet, šių metų birželio 20 d. Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – Centras) organizavo Pasaulinės pabėgėlių dienos paminėjimo šventę, kurioje, kartu su visa gausia Centro bendruomene, turėjo galimybę dalyvauti ir JT Vyriausiojo Pabėgėlių Komisaro atstovė Lietuvoje Renata Kuleš, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) ir kitų Lietuvos Respublikos institucijų bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos atstovai.

 

Baigti vykdyti mokymai „Asmens savarankiškumo lygio vertinimas specialiųjų poreikių nustatymo procese“ ir „Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe“

2019 m. birželio 19 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gegužės ir birželio mėnesiais organizavo mokymus „Asmens savarankiškumo lygio vertinimas specialiųjų poreikių nustatymo procese“, (vykdytojas VšĮ Valakupių reabilitacijos centras) bei „Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe“  (vykdytojas UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“). Mokymai vyko keturiuose Lietuvos mietuose - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. 

Kvietimas dalyvauti atrankoje vertinti paraiškas

2019 m. birželio 13 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama užtikrinti efektyvią ir nešališką projektų, finansuojamų iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, atranką ir jų tinkamą administravimą, projektų atranką pavedė užtikrinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pagal patvirtintas Projektų administravimo taisykles.

Projektų atranka vykdoma dviem etapais:>>>>

„Projektų atranka: Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursas“

2019 m. birželio 4 d.

,,Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. gegužės 29 d. gavo Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursui pateiktas projektų paraiškas (iš viso 1 projekto paraiška).

Organizuojami mokymai socialinių paslaugų srities darbuotojams „Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe“

2019 m. gegužės 24 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos užsakymu, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ šių metų birželio 3, 10, 12 ir 13 dienomis vykdys profesinės kompetencijos tobulinimo mokymus „Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe“. Mokymų tikslas - suteikti žinių socialinių paslaugų srities darbuotojams apie teisės aktų hierarchiją ir jos rūšis, teisės aktų registro ir teisės aktų informacinės sistemos praktinį naudojimą, socialinio darbo veiklos ir socialinių paslaugų teisinį reglamentavimą bei apie asmens duomenų apsaugą socialiniame darbe.  

Konferencija "Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą, galimybės ir rezultatai"

2019 m. gegužės 10 d.

2019-05-09 Mykolo Riomerio universitete įvyko konferencija "Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą, galimybės ir rezultatai". 

„Programų atranka: Jaunimo savanoriškos tarnybos 2019 m. programų finansavimo savivaldybėse konkursas“

2019 m. gegužės 2 d.

„Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. balandžio 26 d. gavo Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkursui pateiktas programų paraiškas (iš viso  31 programa). Skelbiame gautų paraiškų registrą.  >>

„Projektų atranka: Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2019 metais konkursas“

2019 m. gegužės 2 d.

,,Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. balandžio 30 d. gavo Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2019 metais konkursui pateiktas projektų paraiškas (iš viso 13 projektų paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.>>

EQUASS kokybės sertifikatas

2019 m. balandžio 30 d.

Organizuojami mokymai socialinių paslaugų srities darbuotojams „Asmens savarankiškumo lygio vertinimas specialiųjų poreikių nustatymo procese“

2019 m. balandžio 18 d.

Organizuojami mokymai socialinių paslaugų srities darbuotojams „Asmens savarankiškumo lygio vertinimas specialiųjų poreikių nustatymo procese“ 

Sveikiname Jus visus su artėjančia gražia ir prasminga metų švente - Šv. Velykomis

2019 m. balandžio 18 d.

 

„Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais administravimas“

2019 m. vasario 18 d.

„Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso organizavimo administravimas“

2019 m. vasario 8 d.

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų  atrankos konkurso organizavimo administravimas“. 

„Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais administravimas“.

2019 m. vasario 8 d.

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais administravimas“.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų finansavimo 2019 metais konkurso administravimas

2019 m. sausio 22 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. sausio 21 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursui pateiktas paraiškas (iš viso 18 paraiškų.)