Naujienos (2018 m.)

2018 m. liepos 20–25 d. dienomis Lietuvos Respublikos delegacija vyksta į Krasnojarską dalyvauti renginiuose, skirtuose paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir didžiausios Lietuvos istorijoje deportacijos į Sibirą 70-metį

2018 m. liepos 17 d.

Krasnojarsko regioninė lietuvių tautinė–kultūrinė autonomija ,,Lietuva“ kartu su Tarptautine solidarumo ir demokratijos asociacija ,,Mes“ 2018 m. liepos 19–25 dienomis Krasnojarsko krašte organizuoja renginius, skirtus paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir didžiausios Lietuvos istorijoje deportacijos į Sibirą 70-metį. Renginių tikslas – sutelkti Sibiro platybėse išsisklaidžiusius tautiečius, pagerbti tremtinių atminimą, stiprinti užsienio lietuvių ryšį su Lietuva bei palaikyti bendruomenių iniciatyvas, prisidedančias prie Lietuvos valstybės stiprinimo ir jos vardo garsinimo pasaulyje.

 

Vyko mokymai tema „Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis“

2018 m. birželio 28 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šių metų birželio 14, 18, 19, 21 ir 22 dienomis Klaipėdoje, Utenoje, Panevėžyje, Alytuje ir Kaune organizavo 8 akademinių valandų trukmės mokymus socialiniams darbuotojams tema „Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis“.

 

Departamentas vykdo Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkurso administravimą

2018 m. birželio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. birželio 12 d. gavo Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursui pateiktas paraiškas (iš viso 14 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Vyks mokymai tema „Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis“

2018 m. gegužės 30 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento užsakymu UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ š.m. birželio mėn. 14 - 22 d. organizuos mokymus „Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas, dirbant su smurtą patyrusiais asmenimis“. Mokymų trukmė 8 akademinės valandos.

 

Departamentas vykdo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų konkurso administravimą

2018 m. gegužės 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. gegužės 15 d. gavo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursui (toliau – Priemonė) pateiktas paraiškas (iš viso 30 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. balandžio 25 d. Vilniuje organizavo motyvacinį seminarą, skirtą darbuotojams, dirbantiems užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos srityje

2018 m. balandžio 27 d.

Seminare dalyvavo Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai, atstovai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, JT Vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovė Lietuvoje, Tarptautinės migracijos organizacijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Užsieniečių registracijos centro darbuotojai, Vilniaus ir  Klaipėdos miestų, Jonavos rajono savivaldybių  bei Kauno teritorinės darbo biržos Jonavos darbuotojai. Iš viso renginyje apsilankė 44 dalyviai.

 

Informacija dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos 2018 metais konkursui pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams

2018 m. balandžio 19 d.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos 2018 metais konkursui pateiktų paraiškų, atitikusių formaliuosius kriterijus ir perduotų ekspertiniam vertinimui, sąrašas.

 

Informacija dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursui 2018 metais pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams

2018 m. balandžio 16 d.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursui 2018 metais pateiktų paraiškų, atitikusių formaliuosius kriterijus ir perduotų ekspertiniam vertinimui, sąrašas.

 

Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursas

2018 m. kovo 5 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaujantis Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A1-125 „Dėl Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ 4 punktu, skelbia Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkursą.

Konkurso pradžia - 2018 m. kovo 5 d.

Konkurso pabaiga – 2018 m. balandžio 6 d.

 

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Vilniuje surengta konferencija apie tremties svarbą šiandieninei visuomenei ir ateities kartoms

2018 m. vasario 15 d.

Iš Lietuvos ištremti žmonės savo skaudžia patirtimi įrodė, jog ištremti žmogų iš šalies gali, bet meilės gimtinei ištrinti iš žmogaus širdies neįmanoma. Apie tremties istorijos išsaugojimo svarbą ir perdavimą ateities kartoms pasitinkant artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį diskutuota Vilniuje surengtoje konferencijoje „Atminties apie tremtį svarba šiandieninei visuomenei ir ateities kartoms“.

 

Apibendrinta informacija dėl 2017 m. atliktų projektų vertinimų

2018 m. sausio 22 d.

Departamentas per 2017 m. atliko 6 socialinių programų, 30 priemonių, 80 projektų ir savivaldybių administracijų vertinimus šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos, jaunimo politikos įgyvendinimo, socialinės paramos ir socialinės aprėpties stiprinimo srityse.