Tradicinėje Vilniaus lietuvių namų gimnazijos Kūčių vakarienėje Departamento atstovai dalijosi kalėdaičiais

2018 m. gruodžio 28 d.

Jau 28 metus kasmet, gruodžio mėnesį, kiek anksčiau nei tikrosios Kūčios Vilniaus lietuvių namų bendruomenė – mokytojai, mokiniai, buvę pedagogai, – taip pat atvykę svečiai susiburia prie tradicinio Kūčių vakarienės stalo.

 

 2018 m.  gruodžio 19 d. Vilniaus lietuvių namų gimnazijos bendruomenės organizuotoje tradicinėje Kūčių vakarienėje dalyvavo ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas, Eglė Kuisienė ir Departamento Socialinių  programų valdymo  skyriaus vyriausioji specialistė Rima Gudelytė bei kiti svečiai.

 

Gimnazijos bendrabučio valgykloje vyko viena iš gražiausių ir seniausių Vilniaus lietuvių namų švenčių – Kūčių vakarienė. Pradėdamas tradicinę šventę, gimnazijos direktorius Gintautas Rudzinskas pasveikino visus, gausiai susirinkusius prie šventinio Kūčių vakarienės stalo. Mokyklos vadovas kalbėjo apie nepaprastą Advento laikotarpį – rimties, susikaupimo, atleidimo metą. Sveikino su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, linkėjo gražių, ramių švenčių.

 

Departamento vadovė Eglė Kuisienė džiaugėsi buvimu kartu šioje išskirtinėje mokykloje, kurioje mokosi mokiniai iš 34 pasaulio šalių, dėkojo už galimybę susėti kartu su visais prie šventinio Kūčių stalo, laužti kalėdaitį. Departamento vadovė linkėjo šios mokyklos mokytojams ir toliau skleisti mokiniams pedagogų širdyse sukauptas vertybes, mokiniams – svajoti ir siekti tikslo, o mokyklos svečiams – niekada nepamiršti kelio į šią gimnaziją.

 

Klebonas kunigas Gintaras Černius visus pasveikino, priminė, kad būtent iš Kūčių vakaro mes mokomės, kaip turėtume gyventi ir elgtis per visus ateinančius metus. Kunigui palaiminus stalą, visi surinkusieji, susikabinę už rankų, sukalbėjo maldą, pasidalino kalėdaičiu, palinkėjo vieni kitiems sėkmės, ramybės, Dievo palaimos.

 

Mokyklos bendruomenė, kartu su svečiais susėdusi prie bendro stalo, vaišinosi tradiciniais Kūčių patiekalais. Šventę gaubė ypatinga kalėdinė nuotaika, persmelkta paslapties ir stebuklo laukimo, kurią praturtino nuoširdūs palinkėjimai ir kalėdaičio dalijimo ritualas.