Departamentas vykdo Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso administravimą

2018 m. lapkričio 16 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. spalio 31 d. gavo Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais atrankos konkursui pateiktas paraiškas (iš viso 19 paraiškų).  Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Pažymime, kad vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 2V-160 (1.4)

patvirtintais Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatais šiuo metu yra atliekamas pateiktų paraiškų formaliųjų kriterijų atitikties vertinimas.

 

Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Priemonės komisijai) patvirtinus sąrašą pareiškėjų, atitikusių formaliuosius kriterijus, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.“.